Ενισχύεται με νέα έργα και κάνει προσλήψεις η Manifest Services

4η Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ