37% αύξηση στις Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα – Συσχέτιση με βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα

Ετήσια Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) για την Έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα

Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2018. Πιο στρατηγική και με σαφή οικονομικά οφέλη εμφανίζεται η εικόνα της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική και κοινωνική κρίση, όπως προκύπτει από την ετήσια έρευνα του Κέντρου Αειφορίας (CSE) που διεξάγεται για τέταρτη φορά στην Ελλάδα με την ευγενική υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ), του Ινστιτούτου Εταιρικής Υπευθυνότητας (CRI) και χορηγό επικοινωνίας τη WIND Ελλάς.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η πλειοψηφία των μεγαλύτερων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας συνεχίζουν να υλοποιούν με όλο και πιο συστηματικό τρόπο προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και να δημοσιεύουν τις επιδόσεις τους χρησιμοποιώντας διεθνή πρότυπα. Πρόκειται για 79 εταιρείες που στο σύνολό τους απασχολούν περισσότερους από 150.000 εργαζόμενους, ενώ ο κύκλος εργασιών τους ξεπερνά τα 56 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι οι μισές από τις εταιρείες (48%) που έχουν εκδώσει Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας και έχουν σχετική στρατηγική για την ΕΚΕ σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών τους κατά το 2016 συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, γεγονός που αποδεικνύει έμμεση συσχέτιση με τα οικονομικά αποτελέσματα. Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι η σωστή στρατηγική με ποσοτικούς στόχους που λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσεις των ενδιαφερόμενων μερών μαζί με την κουλτούρα διαφάνειας και την Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας συμβάλλει στην ανάπτυξη των οικονομικών αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων και πλέον θα θεωρείται επένδυση και όχι κόστος. Αντίστοιχα συμπεράσματα είχαν προκύψει σε πρόσφατη έρευνα που είχε γίνει από το Kέντρο Αειφορίας στη Βόρεια Αμερική σε δείγμα 600 κορυφαίων εταιρειών.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 2017 εκδόθηκαν 36,7% περισσότερες Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας σε σχέση με την περίοδο 2012. Οι πιο αναπτυσσόμενοι κλάδοι στην έκδοση Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας και συμμόρφωσης με τη νέα νομοθεσία 3304/2016 είναι των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών, των κατασκευών και οικοδομικών υλικών, της ενέργειας και παραγωγής ενέργειας, των προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και των τροφίμων και ποτών.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έκθεσης είναι επίσης πως το 78% των Εκθέσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας έχουν συνταχθεί με βάση τις οδηγίες του διεθνώς αναγνωρισμένου Προτύπου GRI (Global Reporting Initiative), ποσοστό που είναι ιδιαιτέρως υψηλό σε σχέση με άλλες περιοχές (όπως π.χ. η Β.Αμερική). Το γεγονός αυτό συνδέεται με την κάλυψη των απαιτήσεων της Ελληνικής νομοθεσίας για τη

δημοσιοποίηση μη-χρηματοοικονομικών στοιχείων, καθώς η ίδια η νομοθεσία αναφέρει το GRI ως ένα από τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία για να καλύψει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Τέλος άλλη μία σημαντική τάση που παρατηρείται μέσα από την έρευνα και στην Ελλάδα, όπως και σε διεθνές επίπεδο, είναι η ένταξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών στις Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας και κατ’ επέκταση στη στρατηγική των εταιριών, καθώς 17 εταιρείες (21%) κάνουν αναφορά σε αυτούς.

Ο Νίκος Αυλώνας, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αειφορίας (CSE), Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης δήλωσε αναφερόμενος στα αποτελέσματα της έρευνας «Με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνουμε τη σημαντική αύξηση της έκδοσης Εκθέσεων Εταιρικής Ευθύνης αλλά και την πρόθεση όλο και περισσότερων επιχειρήσεων και οργανισμών να ασχοληθούν με στρατηγικό τρόπο και να επενδύσουν στην Εταιρική Υπευθυνότητα, με αποτέλεσμα να αυξήσουν την θετική συμβολή τους στους εργαζόμενους τους, στην κοινωνία και στο περιβάλλον και να συμβάλλουν σε καλύτερες οικονομικές επιδόσεις. Τo Kέντρο Αειφορίας, πρωτοπόρος οργανισμός στην Ελλάδα με διεθνή εμπειρία, έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και καθοδήγηση των εταιρειών τα τελευταία 12 χρόνια».

Ο Βασίλης Αποστολόπουλος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) δήλωσε σχετικά «Τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα από το 2014 και μετά που δημοσιεύτηκε η πρώτη Έρευνα για το κόστος της Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα από το Κέντρο Αειφορίας, παρατηρείται, σταθερά, μία ενδυνάμωση των προσπαθειών των εταιριών να βελτιώσουν την απόδοσή τους στους κρίσιμους αυτούς τομείς και να επιστρέψουν το μέγιστο δυνατό στην κοινωνία μέσω συντονισμένων δράσεων και πρωτοβουλιών. Η ΕΕΝΕ έχει υπάρξει υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας από την πρώτη στιγμή καθώς πιστεύει στην αξία της Εταιρικής Υπευθυνότητας, την κρισιμότητά της, και την ευθύνη όλων, τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και της πολιτείας να την υποστηρίξουν ενεργά και συστηματικά.»

Η έρευνα του Παρατηρητηρίου Εκθέσεων ΕΚΕ του Κέντρου Αειφορίας (CSE) εστιάζει στον αριθμό εκθέσεων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που εκδίδονται ετησίως, στην ποιότητα του περιεχομένου τους όπως και στην τήρηση των διεθνών standards (GRI, AA 1000, Oικουμενικό Σύμφωνο ΗΕ).

Στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των Ελληνικών επιχειρήσεων για τις νέες τάσεις και εξελίξεις στην Εταιρική Υπευθυνότητα και στη χώρα μας, το Κέντρο Αειφορίας (CSE) πραγματοποιεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Certified Sustainability (CSR) Practitioner Program, Advanced Edition 2018 στην Αθήνα στις 26- 27 Μαρτίου. Στο πρόγραμμα θα παρουσιαστεί η έρευνα, ενώ θα δοθούν και ειδικές επεξηγήσεις για τη νέα νομοθεσία και πώς επηρεάζονται οι επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Αειφορίας (CSE):
email: communications@cse-net.org, τηλ: 2108085565

Υποστηρικτές της έρευνας είναι το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης και η Ένωση Ελλήνων Επιχειρηματιών

Xορηγός επικοινωνίας της έρευνας είναι η WIND Ελλάς


Λίγα λόγια για το Κέντρο Αειφορίας (CSE)

Το Κέντρο Αειφορίας (CSE) κλείνει το 2018 δώδεκα χρόνια υπεύθυνης λειτουργίας στην Ελλάδα από όπου και ξεκίνησε την δραστηριοποίηση του το 2005. Το Κέντρο Αειφορίας είναι κορυφαίος εκπαιδευτικός και συμβουλευτικός οργανισμός εξειδικευμένος στα θέματα Εταιρικής Υπευθυνότητας στην Ελλάδα με σημαντικά διεθνή δραστηριοποίηση. Με συγκριτικό πλεονέκτημα την πολύχρονη εμπειρία επί θεμάτων ΕΚΕ και η τεχνογνωσία που αυτή προσφέρει, έχει υποστηρίξει και υλοποιήσει πρωτοπόρες δράσεις που αφορούν στην εταιρική υπευθυνότητα, ενώ έχει σχεδιάσει στρατηγικές που ενισχύουν την καινοτομία και το υπεύθυνο επιχειρείν τόσο σε Εθνικό όσο και Διεθνές επίπεδο. Σήμερα το Κέντρο Αειφορίας δραστηριοποιείται σε 30 χώρες και 5 ηπείρους και διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο του περισσότερους από 120 πελάτες μεταξύ των οποίων είναι FORTUNE 500 εταιρείας και κορυφαίοι οργανισμοί στον τομέα τους όπως είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), Dubai Government, Εurochamber of Commerce και Fortune 500, Lloyds banking group, Coca Cola, Walmart, ABM, LCI. Lincoln Fin.

5η Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ