Αγγελόπουλος: Oφείλουμε να στηρίζουμε την κοινωνία και τον άνθρωπο

Πηγή: 
Marketingweek