Α. Αγγελόπουλος - “Θέλω ανθρώπους που κάνουν την ψυχή μου να χαμογελά!”

Πηγή: 
https://www.patris.gr