Ανανεωμένες Θέσεις και Προτάσεις της ΕΕΝΕ για την Αποκατάσταση της Σταθερότητας και την Ανάπτυξη

Ενισχύοντας την ανάπτυξη μέσω της μείωσης των επιπλέον φόρων στην Ελλάδα.

Mάθετε περισσότερα στο παρακάτω link.

5η Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ