Αντιπρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε, Κ. Χατζημηνάς, "Southeast Europe & East Med"

Η επιτάχυνση της ανάπτυξης συνδυάζει τη διασύνδεση διαφορετικών πολιτισμών, μεταφορά τεχνογνωσίας
και ιδεών έτσι ώστε οι Ελληνικές επιχειρήσεις να μπορούν να εξάγουν με υψηλή προστιθέμενη αξία στις παγκόσμιες αγορές.
Σκοπός δεν είναι μόνο πως θα προσελκύσουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά και πως θα ενισχύσουμε τις ελληνικές εξαγωγές
μέσω επενδύσεων στο εξωτερικό.

Η Ε.ΕΝ.Ε στο τομέα της φορολογίας ήταν από τους πρώτους  επιχειρηματικούς φορείς που κατέθεσε σειρά συγκεκριμένων
προτάσεων άμεσης εφαρμογής για την ενίσχυση της ανάπτυξης, ενώ, παράλληλα, πρώτη έθεσε από τους επιχειρηματικούς φορείς
το θέμα του ύψους του πρωτογενούς πλεονάσματος, και μας δίνουν χαρά και αισιοδοξία οι συντεταγμένες προσπάθειες
που γίνονται για τη  μείωση του στόχου.

Συμμετοχή Αντιπροέδρου της Ε.ΕΝ.Ε, κου Χατζημηνά,  στο  οικονομικό συνέδριο στην Washington, 
Southeast Europe & East MedNew Strategies-New Perspectives 
στην ενότητα “Unleashing the potential of Greece’s economy and the tourism sector”.