Αντιπρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε, Κρίστιαν Χατζημηνάς στο Delphi Economic Forum: «H σημασία της βιομηχανίας για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη»