Το Δ. Σ. της Ε.ΕΝ.Ε., συνελθόν εκτάκτως μετά το θλιβερό άγγελμα του αιφνιδίου θανάτου του ιδρυτικού μέλους ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.), συνελθόν εκτάκτως μετά το θλιβερό άγγελμα του αιφνιδίου θανάτου του ιδρυτικού μέλους ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΥ.

Απεφάσισε τα εξής:

  1. Να παραστούν τα μέλη του στην κηδεία του εκλιπόντος.
  2. Αντί στεφάνου, να διατεθεί στη μνήμη του το ποσό των 1.000,00 Ευρώ στο Σωματείο M.D.A. Ελλάς
  3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον Ημερήσιο Τύπο.