Δείπνο του CLUB UTILE DULCI

5η Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ