Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, 2019 - 6η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη ΕΕΝΕ - Ζωντανή μετάδοση

6η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη ΕΕΝΕ - Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, 2019

Η 6η Ετήσια Οικονομική Διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) με τίτλο «Μεγιστοποιώντας την Υπεραξία στην Ελληνική Οικονομία: Η Νέα Μέρα στην ελληνική Επιχειρηματικότητα» θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Grand Hyatt, τη Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Η Διάσκεψη συνδιοργανώνεται με την υποστήριξη του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics (LSE) και στοχεύει στο να σκιαγραφηθούν οι τρόποι, οι πολιτικές, οι πρωτοβουλίες και η στρατηγικές κατευθύνσεις μέσα από τις οποίες μπορεί να πολλαπλασιαστεί η προστιθέμενη αξία σε όλο το φάσμα της ελληνικής οικονομίας. Κεντρικά σημεία αποτελούν η παραγωγικότητα, η συνεργατικότητα, η διασυνδεσιμότητα, η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία, η «έρευνα & ανάπτυξη», ο ρόλος της εξωστρέφειας και η αξία διεθνών συνεργειών με στρατηγικό χαρακτήρα. Παράλληλα, εξίσου κρίσιμη παράμετρο στην προσπάθεια αυτή αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός και ο τρόπος που επηρεάζει το επιχειρείν και την ελληνική οικονομία – τόσο σε επίπεδο ευκαιριών, όσο και προκλήσεων. Η διάσκεψη εστιάζει επίσης στην εθνική πρόκληση του δημογραφικού, καθώς και στο θέμα του εξειδικευμένου ελληνικού ανθρώπινου δυναμικού και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί με το μέγιστο δυνατό όφελος στην χώρα μας σήμερα. 

Για να δείτε το Πρόγραμμα της 6ης Ετήσιας Οικονομικής Διάσκεψης, πατήστε εδώ.

Livemedia - Ζωντανή μετάδοση της 6ης Ετήσιας Οικονομικής Διάσκεψης, πατήστε εδώ.

Για να δείτε αναλυτικό υλικό από τη διάσκεψη, πατήστε εδώ.