ΕΕΝΕ Paper, με θέμα: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

Eισαγωγή

Οι Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για κάθε εταιρεία καθώς πάνω από όλα εκφράζει και επικοινωνεί τις θέσεις και τους στόχους της εταιρείας σχετικά με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης: την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα, και την προστασία του περιβάλλοντος. Το περιεχόμενο τους αφορά όλους εκείνους που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με την εταιρεία ή αλλιώς τα ενδιαφερόμενα μέρη της, τα οποία μπορεί να είναι, μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι, οι καταναλωτές, η τοπική κοινωνία, οι μέτοχοι, Media, συνεργάτες της εταιρείας, κ.α.

Η ανάγκη των εταιρειών να μεταδώσουν με σαφήνεια την απόδοση και τις ενέργειές τους σχετικά με τη βιωσιμότητα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει οδηγήσει στη δημιουργία και χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων για τη σύνταξη των εκθέσεων, όπως το πρότυπο του Global Reporting Initiative (GRI). Επίσης, οι πρόσφατες εξελίξεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/208/EU), όπου πλέον η δημοσιοποίηση των στοιχείων Εταιρικής Υπευθυνότητας γίνεται υποχρεωτική για εταιρείες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (εταιρείες με προσωπικό άνω των 500 ατόμων εισηγμένες ή και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ), κάνουν την αποτύπωση της σημερινής εικόνας στην Ελλάδα ακόμα πιο σημαντική.

Διαβάστε περισσότερα στο παρακάτω link