Ενισχύεται με νέα έργα και κάνει προσλήψεις η Manifest Services

5η Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ