Ένταξη του Μέλος τους ΕΕΝΕ, EUNICE ENERGY GROUP (EEG), στην Επιτροπή Ενέργειας του Ελληνο-Αμερικάνικου Επιμελητηρίου