Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανάθεση σε MSCOMM και Value Dot