Φίλιππος Ζακόπουλος (Found.ation): Η αρχή έγινε, αλλά χρειάζεται πολλή εκπαίδευση για να μειωθεί η ψηφιακή «αμηχανία» στην Ελλάδα

Πηγή: 
https://www.fortunegreece.com/