Γίνε Μέλος

Τα υποψήφιο μέλος οφείλει να συμπληρώσει την σχετική αίτηση εγγραφής και μαζί με ένα συνοπτικό βιογραφικό και μία παρουσίαση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας να τα στείλει στο γραφείο της Ένωσης. Βάσει καταστατικού την αίτηση πρέπει να υποστηρίξουν τουλάχιστον δύο μέλη του ΔΣ, οπότε καλό είναι να συμπληρωθούν τα ονόματα των ανθρώπων που τυχόν γνωρίζουν το υποψήφιο μέλος προσωπικά ή επαγγελματικά.

Εάν δεν υπάρχει γνωριμία με κανένα από τα μέλη του ΔΣ, ο Πρόεδρος θα αναθέσει σε δύο μέλη να διενεργήσουν μία σχετική έρευνα και κατόπιν αυτού θα αποφασιστεί εάν η αίτηση θα γίνει δεκτή.

Αίτηση Δυνητικού ΜΕΛΟΥΣ

 

 

Προφίλ Μέλους

 

Τα μέλη μας είναι η δύναμη μας. Η Ε.ΕΝ.Ε. εκπροσωπεί τη μεγάλη πλειονότητα των επιφανών Ελλήνων επιχειρηματιών με σημαντική παρουσία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το να απαρτίζει κάποιος την ομάδα της Ε.ΕΝ.Ε. αποτελεί από μόνο του λόγο για να είναι μέλος.

Μέλη μας είναι επιχειρηματίες οι οποίοι διακρίνονται μέσω των δραστηριοτήτων, της συνεισφοράς και της προσωπικότητας τους.

Μέλη μας μπορούν να γίνουν οι ήδη καταξιωμένοι επιχειρηματίες αλλά και αυτοί που έχουν τα εχέγγυα για να επιτύχουν στο μέλλον, νεότεροι και μη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουμε για νέους επιχειρηματίες, όχι μόνο σε ηλικία αλλά και σε ιδέες. Ένας νέος που ασπάζεται την ίδια φιλοσοφία με εμάς, ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, μπορεί να μας στείλει την υποψηφιότητα του.