Χορηγία του Ομίλου «ΑΦΟΙ ΓΙΑΝΝΙΔΗ Α.Ε.» στο Πολεμικό Ναυτικό

Πηγή: 
http://www.hellenicnavy.gr