Η EUNICE ENERGY GROUP (EEG) ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ EUROPEAN ASSOCIATION FOR ENERGY STORAGE (EASE)

5η Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ