Η Gizelis Robotics δίνει τον παλμό του βιομηχανικού smart factory με ρομποτική τεχνολογία

Πηγή: 
capital.gr