Η πρώτη ολοκληρωμένη εφαρμογή για φοιτητές και καθηγητές από το BCA College, σε συνεργασία με την ATCOM