Ηχηρή Παρέμβαση του Προέδρου της ΕΕΝΕ στην Καθημερινή της Κυριακής

Στη συνέντευξη του στον Γιώργο Τερζή, ο Πρόεδρος της ΕΕΝΕ επισήμανε την κρισιμότητα να αποφευχθεί ένας νέος εκτροχιασμός.

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την επιτάχυνση της ανάπτυξης, ο Δρ. Αποστολόπουλος ανέδειξε τις καίριες θέσεις της Ένωσης, και βάθυνε στα μέτρα και τις προτεραιότητες εκείνες στις οποίες πρέπει να εστιαστεί η Εθνική προσπάθεια. Με άρμα την εξωστρέφεια, την καινοτομία, έμφαση στην ποιότητα, σε τελικα προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία, τη βέλτιστη διασύνδεσή τους, και συσπείρωση των υγιών δυνάμεων του τόπου στον μείζονα εθνικό στόχο της ταχύρρυθμης ανάπτυξης. 

Ολόκληρη η συνέντευξη του Προέδρου της ΕΕΝΕ είναι προσβάσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: