Το Kέντρο Αειφορίας (CSE) βραβεύεται από τo Silicon Valley Community Foundation για το Social Impact της καινοτόμου πλατφόρμας Sustainability Academy για Online εκπαίδευση

5η Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ