Ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ, Χ. Χατζημηνάς, συναντήθηκε με τον Γάλλο Πρόεδρο Φ. Ολάντ

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ, Χ. Χατζημηνάς, είχε την τιμή να ενημερώσει τον Γάλλο Πρόεδρο Φ. Ολάντ για την πραγματική οικονομία και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα σήμερα όπως και για τις σχετικές θέσεις της ΕΕΝΕ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ, Χ. Χατζημηνάς, είχε την τιμή να ενημερώσει τον Γάλλο Πρόεδρο Φ. Ολάντ για την πραγματική οικονομία και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα σήμερα όπως και για τις σχετικές θέσεις της ΕΕΝΕ.