Ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ κ. Χ. Χατζημηνάς, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας

Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης μας, κ. Χ. Χατζημηνάς, συναντήθηκε στο πλαίσιο συνεδρίου με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας με τον οποίο συζήτησε τις εξελίξεις στη χώρα μας, την οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τις θέσεις της ΕΕΝΕ, αλλά και την ιδιαίτερη σημασία και ρόλο της Ελληνικής ομοιογένειας στην Αυστραλία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ο Αντιπρόεδρος κ. Χ. Χατζημηνάς, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας