Προέδρος EFA GROUP & Αντιπρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε, Κ. Χατζημηνάς, " 2nd Southeast Europe & East Med"

Ο Πρόεδρος του Ομίλου EFA GROUP και Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, (E.EN.E) κ. Κρίστιαν Χατζηµηνάς έθιξε τους δύο βασικούς άξονες για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας µέσω των επενδύσεων. Ο πρώτος αφορά στο αυξανόμενο ενδιαφέρον των ήδη βασικών εμπορικών δεσμών της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Φέρνοντας ως παράδειγμα τον όμιλο EFA GROUP έδειξε ότι η Ελλάδα µπορεί να γίνει κόμβος για επενδύσεις στον αμυντικό τομέα και ότι ελληνικές εταιρείες µμπορούν να κατακτήσουν µμεγάλες αγορές του εξωτερικού.

Ο δεύτερος άξονας, μιλώντας και ως αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Επιχειρηματιών, (Ε.ΕΝ.Ε) στηρίζεται στον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδος ώστε να επιτευχθούν συμφωνίες δυτικών χωρών µε άλλες της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης. Συμμετοχή Αντιπροέδρου της Ε.ΕΝ.Ε, κου Χατζημηνά, στο “2nd Southeast Europe & East Med” συνέδριο από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το Hellenic American Leadership Council στην ενότητα “US-Greece Investment Ties: Magnitude and Scope” .