Πρόταση-έκπληξη για τη φορολογία των επιχειρήσεων

Η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών δεν είναι ένας τυπικός θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των επιχειρήσεων. Με 280 μέλη φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα think tank που θα λειτουργήσει ως φορέας προώθησης συγκεκριμένων λύσεων και προτάσεων σε σχέση με το επιχειρείν και την ανάπτυξη στη χώρα μας. Άλλωστε πολλά από τα μέλη της, ως επιχειρήσεις είναι μέλη άλλων συνδέσμων όπως ο ΣΕΒ. Ωστόσο στην ΕΕΝΕ, πρόεδρος της οποίας είναι ο Βασίλης Αποστολόπουλος (όμιλος Ιατρικού Αθηνών), επιχειρείται μια πιο πρακτική προσέγγιση των προβλημάτων με απτές και μετρήσιμες λύσεις, τις οποίες η Ένωση επιχειρεί να επικοινωνήσει και να υποστηρίξει τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς τους θεσμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση παρουσίασε και κατέθεσε ένα πλαίσιο προτάσεων με αναπτυξιακό χαρακτήρα που εστιάζουν πρωτίστως στο θέμα της φορολόγησης και των εισφορών. Όπως εξήγησε ο αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ Χριστιανός Χατζημηνάς (όμιλος Ευρωπαϊκών Επενδύσεων, EFA Group) η ΕΕΝΕ αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε προσθαφαίρεση στην υφιστάμενη φορολογία των επιχειρήσεων είναι μάταιη και θα οδηγήσει στην απαίτηση για ισοδύναμα μέτρα.

Τι προτείνει λοιπόν η ΕΕΝΕ; Να θεσπιστεί ως αναπτυξιακό κίνητρο μειωμένος μεταβατικός φορολογικός συντελεστής 10% μόνο για το επιπλέον εισόδημα που θα δηλώσουν οι επιχειρήσεις συγκριτικά με το 2014. Σε περίπτωση που η επιχείρηση ήταν ζημιογόνος τότε προτείνεται να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των τελευταίων 3 επικερδών ετών. 

Με αυτόν τον τρόπο δεν υπάρχει καμία απώλεια από τα προϋπολογισθέντα έσοδα από τη φορολογία των επιχειρήσεων και άρα δεν τίθεται θέμα για απώλειες του προϋπολογισμού που θα πρέπει να αναπληρωθούν με ισοδύναμα μέτρα. Ωστόσο δίνεται η δυνατότητα και το κίνητρο να γίνουν επιπλέον επενδύσεις από το εγχώριο κεφάλαιο ή και από το ξένο κεφάλαιο μέσω επενδύσεων ή εξαγορών σε υφιστάμενες ελληνικές επιχειρήσεις.

Πως λειτουργεί η πρόταση; Για παράδειγμα μία εταιρεία ή ελεύθερος επαγγελματίας δήλωσε 1000 ευρώ κέρδη για το 2014 με υφιστάμενη παραδοχή ανάπτυξης του ΑΕΠ 3%. Το 2015 η εταιρεία δηλώνει 1130 ευρώ κέρδη. Με βάση την πρόταση της ΕΕΝΕ τα 1030 ευρώ θα φορολογηθούν με την υφιστάμενη κλίμακα και τα 100 ευρώ με συντελεστή 10%.

Πέρα από τις επενδύσεις, οι παράπλευρες ωφέλειες μιας τέτοιας απόφασης θα ήταν πολλές. Για παράδειγμα θα οδηγούσε σε αύξηση του υποκατασκευαστικού έργου στις εν Ελλάδι θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών. 

Ακόμη θα μπορούσε να αποτελέσει και ένα ισχυρό κίνητρο για τον περιορισμό της παραοικονομίας. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζημηνάς, ο αναπτυξιακός φορολογικός συντελεστής θα δώσει κίνητρο στην αύξηση του δηλωθέντος εισοδήματος καθώς αφορά σε μελλοντικά εισοδήματα. Επομένως δεν αποτελεί φορολογική αμνηστία και άρα θα είναι πιο εύκολο να το δεχθούν οι θεσμοί.

Παράλληλα όπως ανέφερε η αντιπρόεδρος της ΕΕΝΕ Αίνη Μιχαηλίδου (A. Michaelides Group)  μπορεί να κάνει πιο ανταγωνιστικό το επιχειρηματικό περιβάλλον περιορίζοντας τη διαρροή επιχειρήσεων σε άλλες γειτονικές χώρες.

Επομένως η μείωση της φορολογίας για τα επιπλέον κέρδη μπορεί να αποτελέσει μια τομή - game changer που θα οδηγήσει σε ραγδαία ανάπτυξη, μείωση της παραοικονομίας και μάλιστα χωρίς ρίσκο για μείωση των υφιστάμενων εσόδων. 

Ασφαλιστικές εισφορές

Το ίδιο μοντέλο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στο κομμάτι των ασφαλιστικών εισφορών, στην περίπτωση των εταιρειών που αυξάνουν τις εισφορές τους στα ασφαλιστικά ταμεία μέσω αυξήσεων μισθών ή προσλήψεων.

Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία το 2014 είχε συνολικό κόστος μισθοδοσίας 6 εκ. ευρώ και το 2015 ανεβάσει το κόστος στα 7 εκ. ευρώ, μπορεί να έχει μια γενναία έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών της τάξης του 30% για το επιπλέον εκατομμύριο του συνολικού κόστους μισθοδοσίας σε ό,τι αφορά τις εισφορές.

Φόρος υπεραξίας 

Η ΕΕΝΕ παρουσίασε και άλλες συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες εκτιμά ότι μπορεί να δώσουν αναπτυξιακή ώθηση και να βελτιώσουν το επιχειρηματικό κλίμα. Για παράδειγμα η Ένωση υποστηρίζει τη μείωση του φόρου υπεραξίας, ο οποίος από 5% πήγε στο 15% και σε συνδυασμό με την έκτακτη εισφορά 6-8% όχι μόνο δεν αύξησε τα φορολογικά έσοδα αλλά δημιούργησε ισχυρό αντικίνητρο για την είσοδο νέων επενδυτών. Η ΕΕΝΕ προτείνει την επιστροφή του φόρου υπεραξίας στο 5% επί της αξίας πώλησης όπως ίσχυε ή εναλλακτικά 11-13% επί της αύξησης της αξίας της εταιρείας. Επίσης η Ένωση τάσσεται υπέρ της μείωσης των επιδοτήσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση με αντίστοιχη αύξηση της απευθείας αναλογικής συλλογής φόροων αντί της κεντρικής διοίκησης.

Ακόμη, η ΕΕΝΕ υποστηρίζει ότι εφόσον δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόματο λογισμικό σύστημα από την κεντρική διοίκησης, ίσως θα πρέπει να επανεξεταστεί η εισαγωγή αντικειμενικών κριτηρίων εφόσον κάθε νομικό πρόσωπο θα έχει την επιλογή υπαγωγής σε αυτά ή σε αυστηρότερους φορολογικούς ελέγχους. 

Σύμφωνα τέλος με την Ένωση θα πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη αλλαγή φιλοσοφίας της φορολόγησης, με μείωση της έμφασης της φορολογίας στην παραγωγή νέου πλούτου και έμφαση σε συσσωρευμένο πλούτο και την κατανάλωση αγαθών σε αγαθά μη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης.

Πηγή: capital.gr