Σκοπός

Σκοπός της Ε.ΕΝ.Ε. είναι η προβολή της υγιούς επιχειρηματικότητας ως το κύριο μέσο για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας καθώς και για τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής. 

Επιδίωξη της Ε.ΕΝ.Ε. είναι να ακούγεται θετικά η φωνή του σύγχρονου κόσμου μέσα στο κοινωνικό σύνολο και να αντιμετωπίζεται ο επιχειρηματίας ως παράγων καινοτομίας και δημιουργίας -μακριά από τα αρνητικά στερεότυπα του παρελθόντος.

Υγιής επιχειρηματική δράση σημαίνει εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα. Σημαίνει εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική κοινωνική ευθύνη. Συνεπάγεται στήριξη εκείνων των δυνάμεων που επιδιώκουν την υλοποίηση των κρίσιμων μεταρρυθμίσεων που απαιτεί ο τόπος μας: 

  • Τη ριζική αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος με κύριο άξονα την αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας,
  • Την προσαρμογή της δημόσιας διοίκησης στα δεδομένα της τεχνολογικής επανάστασης του 21ου αιώνα και της κοινωνίας της γνώμης,
  • Τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος
  • Τη δραστική περικοπή της σπατάλης στο δημόσιο τομέα 
  • Την καταπολέμηση της διαφθοράς σ' όλα της τα επίπεδα
  • Τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων 
  • Τη στενή συνεργασία των κοινωνικών εταίρων για την επίτευξη συμφωνιών στα πολλά θέματα όπου τα συμφέροντά τους είναι κοινά.

5η Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ