Συνεργασία Eunice Energy Group – Blink Charging για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Πηγή: 
www.capital.gr