Συνταγές Εξωστρέφειας & Προστιθέμενης Αξίας στο 2ο Workshop της ΕΕΝΕ για την Ενίσχυση της Εξωστρέφειας της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας

Με ιδιαίτερη επιτυχία και κορυφαίες συμμετοχές ολοκληρώθηκε το νέο Workshop της ΕΕΝΕ για την ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ελληνικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Στην εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στην Αθηναϊκή Λέσχη, μία σειρά σημαντικών Ελληνικών Εταιριών με εξωστρεφή προσανατολισμό, περιέγραψαν τμήματα και όψεις από τη στρατηγική της εταιρίας τους και πώς κατάφεραν να διεισδύσουν, κατά την περίοδο της κρίσης, σε αγορές του εξωτερικού, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της εταιρίας τους, τη μεγιστοποίηση των εξαγωγών και των πωλήσεων, και, συνολικά, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά.

Η ΕΕΝΕ πιστεύει πως ο εξωστρεφής προσανατολισμός και η εξάπλωση των ελληνικών προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων στο εξωτερικό, αποτελεί κεντρικό άξονα για την ανάπτυξη τόσο των επιχειρήσεων, όσο και της εθνικής οικονομίας. Υπό το πρίσμα αυτό, τα στοχευμένα εργαστήρια ανταλλαγής εμπειρίας των εξωστρεφών επιχειρήσεων που διοργανώνει η Ένωση, έχουν στόχο να δώσουν παραδείγματα, εργαλεία, ιδέες και ερεθίσματα για τη μεγιστοποίηση της εξωστρέφειας των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΝΕ, Δρ. Βασίλης Γ. Αποστολόπουλος, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς, και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΝΕ, κ. Αλέξανδρος Αγγελόπουλος ευχαρίστησαν θερμά τις εταιρίες για τη συμμετοχή τους και το πολύ σημαντικό, όπως το χαρακτήρισαν, «input» που κατέθεσαν. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΕ, σημείωσαν πως όταν ξεκίνησαν τα εργαστήρια, δεν περίμεναν ούτε την επιτυχία των workshops και την ειδική αξία που προκύπτει για τις εταιρίες που συμμετέχουν, ούτε και, τα απίστευτα παραδείγματα επιτυχίας που έχουν αναδειχθεί στις συγκεκριμένες συνεδρίες, που, όπως επεσήμανε το Προεδρείο της Ένωσης «αποτελούν φάρους επιτυχίας και άξιους πρεσβευτές της Ελλάδας της προόδου, της δημιουργίας και της προκοπής».  Οι εμπειρίες και το παράδειγμά αυτών των εταιριών, συμβάλλουν στη σκιαγράφηση μίας πυξίδας εξωστρέφειας, που μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για επιχειρήσεις που ξεκινούν τώρα το ταξίδι της εξωστρέφειάς τους ή απλώς θέλουν να αλλάξουν κλίμακα και να διευρύνουν την αγορά στην οποία απευθύνονται. Ο Διευθυντής Στρατηγικής και Εξωτερικών Σχέσεων της ΕΕΝΕ, κ. Παύλος Ευθυμίου, συντόνισε τη συζήτηση, εστιάζοντας στην καταγραφή των διαφορετικών μοντέλων εξωστρέφειας και στρατηγικών που συνέβαλαν στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων εταιριών.

Στο δεύτερο εργαστήριο για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, η έμφαση δόθηκε στο πως και με ποια κριτήρια εξετάζουν οι επιχειρήσεις την ενδεχόμενη ή επικείμενη εξάπλωσή τους σε νέες, αγορές. Συζητήθηκαν οι διαφορετικές στρατηγικές προσέγγισης των νέων αγορών και τα στάδια που έχουν ακολουθήσει σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις που κέρδισαν το στοίχημα της εξωστρέφειας. Από το πως επιλέγεται η αγορά στην οποία θα δοκιμάσει δυνητικά η επιχείρηση μία «απόβαση», καθώς και με ποια εργαλεία, προϊόντα ή υπηρεσίες, θα προσεγγίσει την εν λόγω αγορά σε κάθε στάδιο. Έγινε αναφορά στον ρόλο και τον χρόνο που κάποιος μπορεί να αναζητήσει στρατηγικές συνεργασίες και επιχειρηματικούς εταίρους, τις δυναμικές διαπραγμάτευσης, το ρόλο θυγατρικών και το timing των «joint ventures», καθώς και το ρίσκο και τις προκλήσεις που παρουσιάζουν διαφορετικοί τύποι προϊόντων και υπηρεσιών κατά την εξαγωγή τους.

«Συνταγές Προστιθέμενης Αξίας»: Ευελιξία, Καινοτομία και Ανάπτυξη με Εξωστρέφεια και Παγκόσμιο Προσανατολισμό. Αποσαφηνίζοντας τον Ελληνικό Εξαγωγικό Πλούτο και Δυνατότητες.

Κοινή συνισταμένη των επιχειρήσεων που παρουσίασαν στο δεύτερο εργαστήριο εξωστρέφειας, αποτέλεσε η ανάγκη για διαρκή επένδυση στην καινοτομία, σε όποιο κλάδο ή τομέα και αν δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση. Για παράδειγμα, μία εταιρία υψηλής τεχνολογίας υπογράμμισε στην παρουσίασή της, την ανάγκη για διαρκείς επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, με έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό και τη συνεχή καινοτομία  - που συναποτελούν το μοχλό που μπορεί να εδραιώσει μία εταιρία στην κορυφή της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας. Ενώ, μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο του φαγητού, εξήγησε τη διαρκή καινοτομία που απαιτούν τα προϊόντα που εξάγει σε όλο τον πλανήτη, προκειμένου να συνδυάσει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία του Ελληνικού «Brand» - της μεσογειακής διατροφής, την ελιά και το λάδι, αναγνωρίσιμες ελληνικές γεύσεις, μέσα σε προϊόντα όπως η πίτα και η ζύμη, συνδυάζοντας γεύσεις, υλικά και έξυπνο «marketing».  Δηλαδή, με άλλα λόγια, όπως συμπέρανε το Προεδρείο της Ένωσης «επιχειρώντας τον έξυπνο συνδυασμό, διασύνδεση και ανασύνθεση υλικών και αναγνωρίσιμων στοιχείων που έχουμε ήδη στη διάθεσή μας στην Ελληνική αγορά, και με ορισμένες έξυπνες κινήσεις στο rebranding,  packaging, συνεργατικότητα εκεί που χρειάζεται, βάσει των αναγκών και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αγορών του εξωτερικού, μπορούμε να εξάγουμε με υψηλή προστιθέμενη αξία στην παγκόσμια αγορά. Το ελπιδοφόρο όμως μήνυμα είναι ότι τελικά η Ελλάδα έχει τις εταιρίες και τους ανθρώπους, που μέσα από την κρίση, κατάφεραν και υιοθέτησαν επί του πρακτέου τη στρατηγική της εξωστρέφειας».

Οι εταιρίες που παρουσίασαν στο 2ο workshop ήταν οι:  Alchimica Chemicals, Chipita, Gaea, Longevity Diet, Μπάρμπα Στάθης / Χρυσή Ζύμη, Paradox Kinetics, Ροδούλα, Theon Sensors, Yolenis.

Δείτε σύνοψη των παρουσιάσεων / case studies των επιχειρήσεων εδώ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ