Βασίλης Αποστολόπουλος: Να δώσουμε έξυπνα κίνητρα για όσους θέλουν να επιστρέψουν και να εργαστούν για την χώρα

5η Οικονομική Διάσκεψη της ΕΕΝΕ